Spårkullager är det enklaste men det mest populära lagret. Lämpliga för mycket höga rotationshastigheter. Väl lämpade för medelhöga radiella och axiella belastningar i en eller båda riktningarna.