Självinställande lager har två rader kulor med en gemensam sfärisk löpbana i den yttre ringen.Detta ger lagren deras självinställande egenskap, vilket tillåter vinkelförskjutning av axeln i förhållande till huset.De är därför särskilt lämpliga för applikationer där felinriktning kan uppstå på grund av fel i monteringen eller på grund av axelavböjning.Dessutom har icke-tätade självinställande kullager den lägsta friktionen av alla lagertyper.